اهنگ های قدیمی و خاطره انگیز اهنگ های قدیمی و خاطره انگیز وبلاگ حس عروسی ،دانلود اهنگ های شاد عروسی tag:http://hessearosi.mihanblog.com 2020-05-25T23:18:33+01:00 mihanblog.com دانلود نوحه شهادت و ماه محرم 2014-10-31T11:08:12+01:00 2014-10-31T11:08:12+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/37 meysam mosavi دانلود مداحی 1393 - محرم امام حسین و شهادت بر روی دو لینک زیر کلیک کنید تا به سایت ها وارد شویدنوحه محرمهزار صدا دانلود مداحی 1393 - محرم امام حسین و شهادت

بر روی دو لینک زیر کلیک کنید تا به سایت ها وارد شوید

نوحه محرم

هزار صدا
]]>
یک در خواست از شما (تهیه تمام آهنگ های شما) 2014-09-07T19:02:17+01:00 2014-09-07T19:02:17+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/36 meysam mosavi با سلام و درود بر شمایک در خواست از شما دارم برای جمع اوری بهترین اهنگ ها شاد قدیمی و جدید از شما میخاهم که آهنگ های خود را در خواست بدید نام خواننده و اسم ترک را بگویید تا اهنگ را در سریعترین زمان ممکن ان را برایتان تهیه کنیم .منتظر شما هستیمبا تشکر با سلام و درود بر شما

یک در خواست از شما دارم

برای جمع اوری بهترین اهنگ ها شاد قدیمی و جدید از شما میخاهم که آهنگ های خود را در خواست بدید
نام خواننده و اسم ترک را بگویید تا اهنگ را در سریعترین زمان ممکن ان را برایتان تهیه کنیم .
منتظر شما هستیم
با تشکر
]]>
دانلود اهنگ خاطره انگیز فرامرز اصلانی و داریوش - اگه یه روزی ... 2013-12-28T18:24:48+01:00 2013-12-28T18:24:48+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/33 meysam mosavi اگه یه روز بری سفر … بری زپیشم بی خبر اسیر رویاها می شم … دوباره باز تنهامی شمبه شب می گم پیشم بمونه … به باد می گم تا صبح بخونهبخونه از دیار یاری … چرا می ری تنهام می ذاریاگه فراموشم کنی … ترک آغوشم کنیپرنده دریا می شم … تو چنگ موج رها می شمبه دل می گم خواموش بمونه … میرم که هر کسی بدونهمی رم به سوی اون دیاری … که توش من رو تنها نذاریاگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنهدوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنهبه دل می گم کاریش نباشه … بذاره درد تو دوا شهبره توی تموم جونم … که باز برات آواز بخون اسیر رویاها می شم … دوباره باز تنهامی شم

به شب می گم پیشم بمونه … به باد می گم تا صبح بخونه
بخونه از دیار یاری … چرا می ری تنهام می ذاری

اگه فراموشم کنی … ترک آغوشم کنی
پرنده دریا می شم … تو چنگ موج رها می شم

به دل می گم خواموش بمونه … میرم که هر کسی بدونه
می رم به سوی اون دیاری … که توش من رو تنها نذاری

اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه

به دل می گم کاریش نباشه … بذاره درد تو دوا شه
بره توی تموم جونم … که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم… ]]>
دانلود اهنگ قدیمی سیاوش به نام نگو کیه 2013-12-14T11:22:49+01:00 2013-12-14T11:22:49+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/32 meysam mosavi نگو كیه؟ كیه كیه؟ منم منم من اومدمتا به موهات گل شقایق بزنم...باغچه ها تو دست باد همه دست كاری شدنشاخه ها شكستنو گلدونا خالی شدنلحظه های بی كسی پر تنهایی غماومدن تو زندگیم اومدن تو غربتمخسته از دست خزون خسته از غارت باداومدم صدات كنم با همون عشق زیادبا یه مشت شعرو غزل قصه های گفتیاودمدم بهت بگم بهترین شعر منی تا به موهات گل شقایق بزنم...
باغچه ها تو دست باد همه دست كاری شدن
شاخه ها شكستنو گلدونا خالی شدن
لحظه های بی كسی پر تنهایی غم
اومدن تو زندگیم اومدن تو غربتم
خسته از دست خزون خسته از غارت باد
اومدم صدات كنم با همون عشق زیاد
با یه مشت شعرو غزل قصه های گفتی
اودمدم بهت بگم بهترین شعر منی

]]>
دانلود اهنگ شهرام شب پره به نام دروغ نگو 2013-12-14T11:20:48+01:00 2013-12-14T11:20:48+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/31 meysam mosavi دانلود اهنگ اندی و کوروس به نام نگاه 2013-12-14T11:18:32+01:00 2013-12-14T11:18:32+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/30 meysam mosavi دانلود اهنگ شاد جلال همتی به نام عشق (از دست ندین ) 2013-12-14T11:16:20+01:00 2013-12-14T11:16:20+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/29 meysam mosavi آهنگ قدیمی و خاطره انگیز , دانلود آهنگ قدیمی و خاطره انگیز,دانلود آهنگ خاطره انگیز,دانلود آهنگ قدیمی,دانلود ترانه  آهنگ قدیمی و خاطره انگیز , دانلود آهنگ قدیمی و خاطره انگیز,دانلود آهنگ خاطره انگیز,دانلود آهنگ قدیمی,دانلود ترانه  ]]> دانلود اهنگ شاد شهرام شب پره به اسم دیار 2013-12-14T11:13:04+01:00 2013-12-14T11:13:04+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/28 meysam mosavi دانلود اهنگ شاد قدیمی عهد از artoush 2013-12-14T11:11:10+01:00 2013-12-14T11:11:10+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/27 meysam mosavi دانلود اهنگ قدیمی شهرام صولتی به نام دعا 2013-12-14T11:08:48+01:00 2013-12-14T11:08:48+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/26 meysam mosavi دانلود اهنگ شاد ستار به نام همسرم 2013-12-14T11:03:36+01:00 2013-12-14T11:03:36+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/25 meysam mosavi وجود تو برای من نشانه عشق و امیدهخوب می دونم خدای من تو رو فقط واسه من افریدهبرای قلب عاشقم تنها زن زمینیچون خواسته دل منی به دل می شینیدوستت دارم عاشقتم دیوونتم دیوونهبزار تا من فدات بشن بمیرم عاشقونه......
وجود تو برای من نشانه عشق و امیده
خوب می دونم خدای من تو رو فقط واسه من افریده

برای قلب عاشقم تنها زن زمینی
چون خواسته دل منی به دل می شینی

دوستت دارم عاشقتم دیوونتم دیوونه
بزار تا من فدات بشن بمیرم عاشقونه
......
]]>
دانلود اهنگ شاد قدیمی گل اغوش از هوشمند عقیلی 2013-12-14T11:01:30+01:00 2013-12-14T11:01:30+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/24 meysam mosavi گل آغوشت شدمحلقه در گوشت شدمچلچراغ روشن کلبه خاموشت شدم...............اون وقتا دیوونم بودی همش در خونم بودیبا چشم گریونبه هرکجا پام میرسید تو پیش چشمونم بودیبا چشم گریوناز بس قسم خوردی برام از بس که افتادی به پامدلم برات سوختگفتی که بامهرووفام گفتی که جون کنی فدامدلم برات سوختگل آغوشت شدم حلقه در گوشت شدمچلچراغ روشن کلبه خاموشت شدمگمونم یادت باشه عهدی که باتو بستممن به اون قول وقرار بپای تو نشسته ام........... گل آغوشت شدم
حلقه در گوشت شدم
چلچراغ روشن کلبه خاموشت شدم
...............

اون وقتا دیوونم بودی همش در خونم بودی
با چشم گریون

به هرکجا پام میرسید تو پیش چشمونم بودی
با چشم گریون

از بس قسم خوردی برام از بس که افتادی به پام
دلم برات سوخت
گفتی که بامهرووفام گفتی که جون کنی فدام
دلم برات سوخت

گل آغوشت شدم حلقه در گوشت شدم
چلچراغ روشن کلبه خاموشت شدم


گمونم یادت باشه عهدی که باتو بستم
من به اون قول وقرار بپای تو نشسته ام

...........
]]>
دانلوداهنگ مسافر از شهرام شب پره 2013-12-14T10:59:56+01:00 2013-12-14T10:59:56+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/23 meysam mosavi دانلود آهنگ نیلوفر اندی و کوروس 2013-12-14T10:51:32+01:00 2013-12-14T10:51:32+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/22 meysam mosavi ای عشق من ای زیبا نیلوفر مندر خواب نازی شب ها نیلوفر مندر بستر خود تنها خفته ای توترک منای دختر صحرا نیلوفر آی نیلوفر آی نیلوفردر خلوتم بازا نیلوفر آی نیلوفر آی نیلوفرحالا تو عاشقی یا من... مکن جور و جفا با منروم در کوه و صحرا بلکه بین سبزه ها ای نوگل دیر آشنا یابم تورا یابم توراتویی نامهربان یا من... مکن جور و جفا با منروم در کوه و صحرا بلکه بین سبزه ها ای نوگل دیر آشنا یابم تورا یابم توراآسمانی دلبر من عشق من نیلوفر منای عشق من ای زیبا نیلوفر مندر خواب نازی شب ها نیلوفر مندر بستر خود تنها خفته در خواب نازی شب ها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته ای تو
ترک من

ای دختر صحرا نیلوفر آی نیلوفر آی نیلوفر
در خلوتم بازا نیلوفر آی نیلوفر آی نیلوفر

حالا تو عاشقی یا من... مکن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا بلکه بین سبزه ها ای نوگل دیر آشنا یابم تورا یابم تورا
تویی نامهربان یا من... مکن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا بلکه بین سبزه ها ای نوگل دیر آشنا یابم تورا یابم تورا

آسمانی دلبر من عشق من نیلوفر من
ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شب ها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته ای تو
ترک من ]]>
دانلود اهنگ شاد قدیمی مالک مشرق - تو مال کجایی بانو 2013-12-14T10:34:18+01:00 2013-12-14T10:34:18+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/21 meysam mosavi تو مال کجایی بانوتاج سر مایی بانویه جور دیگه س مرامتبی بی شاهی بانوبی بی شاهی بانوتو مال کجایی بانوتاج سر مایی بانویه جور دیگه س مرامتبی بی شاهی بانوبی بی شاهی بانوخاتون بارگاهیسردار بی سپاهیملکه مشرق هستیرو گنج نفت نشستیوارث تاج و تختیراحته با تو سختیپر از مال و منالیاما وطن نداریتو مال کجایی بانوتاج سر مایی بانویه جور دیگه س مرامتبی بی شاهی بانوبی بی شاهی بانو
تو مال کجایی بانو
تاج سر مایی بانو
یه جور دیگه س مرامت

بی بی شاهی بانو
بی بی شاهی بانو

تو مال کجایی بانو
تاج سر مایی بانو
یه جور دیگه س مرامت

بی بی شاهی بانو
بی بی شاهی بانو

خاتون بارگاهی
سردار بی سپاهی

ملکه مشرق هستی
رو گنج نفت نشستی

وارث تاج و تختی
راحته با تو سختی

پر از مال و منالی
اما وطن نداری

تو مال کجایی بانو
تاج سر مایی بانو

یه جور دیگه س مرامت
بی بی شاهی بانو
بی بی شاهی بانو
]]>
دانلود اهنگ شاد عروسی امید به نام نگاه اول 2013-11-01T18:22:59+01:00 2013-11-01T18:22:59+01:00 tag:http://hessearosi.mihanblog.com/post/12 meysam mosavi دانلود اهنگ شاد عروسی
دانلود اهنگ شاد عروسی
]]>